top of page

For medlemmer

Vi ønsker oss flere medlemmer - meld deg inn via oss!
 

Som medlem av Øvre Rælingen Vel Antennelag sparer du rundt kr. 4 500,- på din regning fra Telia pr. år.
Har du i tillegg mobilabonnement hos Telia så sparer du enda mer. Les mer her om dette.
Vi er nå nærmere 220 medlemmer.  Øvre Rælingen Vel har inngått en kollektivavtale med Telia som gir alle abonnenter av Telia og som er medlem i Øvre Rælingen Vel antennelag en meget gunstig medlemsavtale.  

 Kan du tenke deg å være med på dette? Det eneste du behøver å gjøre er å melde deg inn i Øvre Rælingen Vel Antennelag så ordner vi resten.

I forbindelse med at Telia har endret sine rutiner har vi måtte sette nye frister på innmeldings datoene.

 

De nye datoene er:

  • Innmeldings frist 10.11. Du er medlem fra 01.01.

  • 1.kvartal (januar, februar, mars)

  • Innmeldings frist 10.02. Du er medlem fra 01.04.

  • 2.kvartal (april, mai, juni)

  • Innmeldings frist 10.05. Du er medlem fra 01.07.

  • 3.kvartal (juli, august, september)

  • Innmeldings frist 15.08. Du er medlem fra 01.10.

  • 4.kvartal (oktober, november, desember)

 

Du kan melde deg inn når du måtte ønske. Vi ordner med innsendelse til Telia når fristen kommer, samtidig som du mottar en bekreftelse.

Trenger du flere dekodere/bokser eller raskere bredbånd? Du kan bestille og gjøre endringer på tjenester ved ta kontakt med Telias kundesupport på til. 924 05 050 eller ved å bestille  på "Min side" på www.telia.no

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med oss på epost post@ovreralingenvel.com eller ring oss på tlf 91185613.

Avtalegiro/e-Faktura

Vi har både AvtaleGiro og e-Faktura. Den er allerede tilgjengelig i nettbanken. 
I forbindelse med utsending av faktura så finner du ditt KID-nummer der.

Får du problemer så hjelper din bank deg gjerne med å registrere avtalen.

Faktura

Faktura fra Telia og faktura fra Øvre Rælingen Vel Antennelag. Noen lurer på hvorfor de får faktura både fra Telia og Øvre Rælingen Vel Antennelag. Vi føler at vi trenger å tydeliggjøre dette noe.
Storforbrukeravtalen (Kollektiv Flex Universal 250 (Telia Play 50 og 250Mbps) vi har med Telia gir medlemmene reduserte priser på følgende produkter:

 

Produkt 1:
1.    TV Start m/inntil 62 kanaler samtidig

2.    Bredbånd med hastighet 250/20 Mbps
3.     Smart Wi-Fi ruter C1

Produkt 2:

1.     Bredbånd med hastighet inntil 1 250/50 Mbps
2.     Smart Wi-Fi ruter C1

Kun disse to produktene faktureres via Øvre Rælingen Vel Antennelag direkte til deg hvert kvartal pt.

I vår nye avtale er det lagt opp til flere individuelle valg som den enkelt gjør via sin hjemmeside hos Telia.
Vi har også fått gode priser på individuelle avtaler (oppkjøpsmuligheter).

Kopi av faktura

 

Det er en del medlemmer som får bredbånds avgiften dekket via arbeidsgiver og gjerne vil ha en ekstra fakturakopi til dette.
Dersom du trenger dette tar du kontakt med oss.


Som medlem betaler du antenne avgiften som dekker TV, bredbånd hastighet 100/20 Mbps. og medlemskontingent via Øvre Rælingen Vel Antennelag. Antennelaget betaler så faktura fra Telia basert på det til enhver registrerte antall medlemmer. Både antenne avgiften til Antennelaget og betalingen til Telia fortas hvert kvartal. Øvre Rælingen Vel Antennelag har derfor følgende terminer for utsendelse av antenne avgiften (dette er ca datoer):

Utsendelse     Forfall   Gjelder perioden:


08.11                    22.11         1. termin (jan.–feb.-mars)

07.02                  21.02        2. termin (april-mai-juni)

13.05                  27.05         3. termin (juli-aug.-sept.)

12.08                  26.08        4. termin (okt.-nov.-des.)
 

 

Alle faktura vil bli sendt via Tripletex som e-Faktura, avtalegiro eller e-post.  

OBS!
Den vil altså ikke automatisk komme inn i din nettbank med mindre du oppretter avtalegiro/e-Faktura.
Vi ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer benytter seg av avtalegiro da dette er til stor forenkling for oss. 

Purringer blir automatisk sendt 14 dager etter forfall. Purregebyr påløper med de til enhver tid lovpålagte beløp i tillegg til renter.
Fra 2021 er purregebyret kr. 35,-


Oppsigelse skal skje via epost til ØRV Antennelag!

 

Fra tid til annen forkommer det at medlemmer sier opp sitt medlemskap i Øvre Rælingen Vel Antennelag, de fleste oppsigelser er pga. flytting innenfor kommunen. Noen flytter også ut av kommunen. Da det viser seg at ikke alle helt er klar over de betingelsene som gjelder, føler vi for å tydeliggjøre disse slik at misforståelser og ulemper kan unngås.

 

I Antennelagets vedtekter § 11 står det i annet ledd:

 

Styret kan akseptere skriftlig oppsigelse av medlemskapet med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av det kvartal oppsigelsen blir gitt. 

 

Dette betyr at man må regne med alt fra 3-6 mnd. oppsigelse alt etter hvilken dato oppsigelsen er sendt.
For eksempel dersom man sier opp 31.januar, vil ikke oppsigelsen gjelde før fra 30. juni. Dvs. at man må betale fakturaen fra Antennelaget både for 1. og 2. kvartal.

Vår erfaring er at når man flytter ut eller inn så er den gunstigste løsningen at ny eier overtar og viderefører medlemskapet. Dermed kan oppgjør om mellomværende gjøres direkte mellom ny og gammel eier. Ved en slik overtagelse av medlemskapet er det meget viktig at vi får melding om dette så snart det lar seg gjøre. Vi vil da melde dette inn til Telia slik at ny eier blir registret under stor- forbrukeravtalen vi har med Telia. Flytter man innen kommunen kan man ta med seg medlemskapet dersom Telia er signal-leverandør. Vi må vi få melding om ny adresse så snart som mulig. Flytter man ut av kommunen kan man ikke ta med medlemskapet og dette må sies opp etter beskreven oppsigelses-prosedyre.
Ikke glem å si opp en eventuell egen avtale med Telia da dette ikke fanges opp ved utmelding fra Antennelaget.

Ønsker du som medlem innsyn i regnskapet til ØRV Antennelag, er du velkommen til å ta kontakt med oss for det.
 

bottom of page