For medlemmer

Vi ønsker oss flere medlemmer - meld deg inn via oss!
 

Som medlem av Øvre Rælingen Vel antennelag sparer du rundt kr. 5 000,- på din regning fra Telia pr. år.
Har du i tillegg mobilabonnement hos Telia så sparer du enda mer. Les mer her om dette.
Vi er nå nærmere 300 medlemmer.  Øvre Rælingen Vel har inngått en kollektivavtale med Telia som gir alle abonnenter av Telia og som er medlem i Øvre Rælingen Vel antennelag en meget gunstig medlemsavtale.  

 Kan du tenke deg å være med på dette? Det eneste du behøver å gjøre er å melde deg inn i Øvre Rælingen Vel antennelag så ordner vi resten.

I forbindelse med at Telia har endret sine rutiner har vi måtte sette nye frister på innmeldingsdatoene.

 

De nye datoene er:

  • Innmeldingsfrist 10.11. Du er medlem fra 01.01.

  • 1.kvartal (januar, februar, mars)

  • Innmeldingsfrist 10.02. 

  • 2.kvartal (april, mai, juni)

  • Innmeldingsfrist 10.05.

  • 3.kvartal (juli, august, september)

  • Innmeldingsfrist 15.08.

  • 4.kvartal (oktober, november, desember)

 

Du kan melde deg inn når du måtte ønske. Vi ordner med innsendelse til Telia når fristen kommer, samtidig som du mottar en bekreftelse.

Trenger du flere dekodere/bokser eller raskere bredbånd? Du kan bestille og gjøre endringer på tjenester ved ta kontakt med Telias kundesupport på til. 924 05 050 eller ved å bestille  på "Min side" på www.telia.no

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med oss på epost post@ovreralingenvel.com eller ring oss på tlf 91185613.

Avtalegiro

Vi har nå fått AvtaleGiro. Den er allerede tilgjengelig i nettbanken. For de som har DNB som sin nettbank, bruker du følgende fremgangsmåte for å registrere avtalen..

Gå inn i din nettbank og klikk på "Dagligbank og lån" i kolonnen "Betale og overføre", klikker du på "AvtaleGiro og e-faktura" dersom du ikke finner Øvre Rælingen Vel antennelag i fanen "mine avtaler" klikker du på fanen "Meld inn ny avtale" søk her på ordet "Vel" da vil du finne Øvre Rælingen Vel antennelag på listen. Her blir du bedt om å legge inn KID nummer, dette KID nummer er unikt for deg. Send oss en mail så sender vi KID nummeret til deg.

For de som har andre nettbanker kan oppsettet være noe forskjellig. Får du problem så hjelper din bank deg gjerne med å registrere avtalen.

Faktura

Faktura fra Telia og faktura fra Øvre Rælingen Vel antennelag. Noen lurer på hvorfor de får faktura både fra Telia og Øvre Rælingen Vel antennelag. Vi føler at vi trenger å tydeliggjøre dette noe. Storforbrukeravtalen vi har med Telia gir medlemmene reduserte priser på følgende produkter:

 

1.    TV Start m/inntil 62 kanaler samtidig

2.    Bredbånd med hastighet 100/20 Mbps

Kun disse to produktene faktureres via Øvre Rælingen Vel Antennelag/System Kreditt AS direkte til deg hvert kvartal.

 

Kopi av faktura

 

Det er en del medlemmer som får bredbåndsavgiften dekket via arbeidsgiver og gjerne vil ha en ekstra fakturakopi til dette. Dersom du trenger dette kan du bare ringe System Kreditt AS på tlf 63806800 eller sende en epost til firmapost@system-kreditt.no og be om det. Oppgi hvilken periode det gjelder og helst fakturanummeret.


Som medlem betaler du antenneavgiften som dekker TV, bredbånd hastighet 100/20 Mbps. og medlemskontingent via Øvre Rælingen Vel antennelag. Antennelaget betaler så faktura fra Telia basert på det til enhver registrerte antall medlemmer. Både antenneavgiften til antennelaget og betalingen til Telia fortas hvert kvartal. Øvre Rælingen Vel antennelag har derfor følgende terminer for utsendelse av antenneavgiften:

Utsendelse     Forfall   Gjelder perioden:


15.11              30.11    1. termin (jan.–feb.-mars)


15.02              28.02    2. termin (april-mai-juni)


15.05              29.05    3. termin (juli-aug.-sept.)


15.08              29.08    4. termin (okt.-nov.-des.)
 

 

Alle faktura vil bli sendt ut på e-post.  Nederst på denne siden ser du et eksempel på hvordan en faktura ser ut. 

OBS! Den vil altså ikke automatisk komme inn i din nettbank med mindre du oppretter avtalegiro. Vi ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer benytter seg av avtalegiro da dette er til stor forenkling for oss og System Kreditt AS.

Purringer blir automatisk sendt med post. Purregebyr påløper med de til enhver tid lovpålagte beløp. For 2021 er beløpet kr. 35,-


Oppsigelse - skjer via epost til ØRV antennelag!

 

Fra tid til annen forkommer det at medlemmer sier opp sitt medlemskap i Øvre Rælingen Vel antennelag, de fleste oppsigelser er pga. flytting innenfor kommunen. Noen flytter også ut av kommunen. Da det viser seg at ikke alle helt er klar over de betingelsene som gjelder, føler vi for å tydeliggjøre disse slik at misforståelser og ulemper kan unngås.

 

I antennelagets vedtekter § 11 står det i annet ledd:

 

Styret kan akseptere skriftlig oppsigelse av medlemskapet med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av det kvartal oppsigelsen blir gitt. 

 

Dette betyr at man må regne med alt fra 3-6 mnd. oppsigelse alt etter hvilken dato oppsigelsen er sendt. F.eks. dersom man sier opp 31.januar, vil ikke oppsigelsen gjelde før fra 30. juni. Dvs. at man må betale fakturaen fra antennelaget både for 1. og 2. kvartal.

Vår erfaring er at når man flytter ut eller inn så er den gunstigste løsningen at ny eier overtar og viderefører medlemskapet. Dermed kan oppgjør om mellomværende gjøres direkte mellom ny og gammel eier. Ved en slik overtagelse av medlemskapet er det meget viktig at vi får melding om dette så snart det lar seg gjøre. Vi vil da melde dette inn til Telia slik at ny eier blir registret under storforbrukeravtalen vi har med Telia. Flytter man innen kommunen kan man ta med seg medlemskapet dersom Telia er signalleverandør. Vi må vi få melding om ny adresse så snart som mulig. Flytter man ut av kommunen kan man ikke ta med medlemskapet og dette må sies opp etter beskreven oppsigelsesprosedyre.

 

Slik ser en faktura fra Systemkreditt ut:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du som medlem innsyn i regnskapet til ØRV Antnnelag, er du velkommen til å ta kontakt med oss for det. Kontakt oss her

 

NOTE 12.10.21:

I 2020 hadde vi underskudd i regnskapet pga feilfakturering fra Telia. Vi ba om refusjon for dette og for alt arbeid vi har hatt. Vi kan nå meddele at alle våre krav er godtatt av Telia og beløpet er refundert oss. 


 

faktura-eks-vår-2021.jpg