For medlemmer

Vi ønsker oss flere medlemmer
 

Som medlem av Øvre Rælingen Vel antennelag sparer du rundt kr. 5 000,- på din GET regning pr. år. Vi er nå nermere 400 medlemmer.  Øvre Rælingen Vel har inngått en kollektivavtale med GET som gir alle abonnenter av GET og som er medlem i Øvre Rælingen Vel antennelag en meget gunstig medlemsavtale.  

 Kan du tenke deg å være med på dette? Det eneste du behøver å gjøre er å melde deg inn i Øvre Rælingen Vel antennelag så ordner vi resten.

I forbindelse med at Get har endret sine rutiner har vi måtte sette nye frister på innmeldingsdatoene.

 

De nye datoene er:

  • 31. januar

 (Du er medlem fra 01. april)
 

  • 30. april

 (Du er medlem fra 1. juli)

  • 31. juli

(Du er medlem fra 1. oktober)
 

  • 31. oktober

(Du er medlem fra 1. januar)

 

Du kan melde deg inn når du måtte ønske. Vi ordner med innsendelse til Get når fristen kommer, samtidig som du mottar en bekreftelse.

Trenger du flere Get-bokser eller raskere bredbånd? Du kan bestille og gjøre endringer på tjeneter ved  ta kontakt med Gets leveransesupport på til. 21 90 60 50 eller ved å bestille  på "Min Get" på www.get.no

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt med oss på epost post@ovreralingenvel.com eller ring oss på tlf 91185613.

Avtalegiro

Vi har nå fått AvtaleGiro. Den er allerede tilgjengelig i nettbanken. For de som har DNB som sin nettbank, bruker du følgende fremgangsmåte for å registrere avtalen..

Gå inn i din nettbank og klikk på "Dagligbank og lån" i kolonnen "Betale og overføre", klikker du på "AvtaleGiro og e-faktura" dersom du ikke finner Øvre Rælingen Vel antennelag i fanen "mine avtaler" klikker du på fanen "Meld inn ny avtale" søk her på ordet "Vel" da vil du finne Øvre Rælingen Vel antennelag på listen. Her blir du bedt om å legge inn KID nummer, dette KID nummer er unikt for deg. Send oss en mail så sender vi KID nummeret til deg.

For de som har andre nettbanker kan oppsettet være noe forskjellig. Får du problem så hjelper din bank deg gjerne med å registrere avtalen.

Faktura

Faktura fra Get og faktura fra Øvre Rælingen Vel antennelag. Noen lurer på hvorfor de får faktura både fra Get og Øvre Rælingen Vel antennelag. Vi føler at vi trenger å tydeliggjøre dette noe. Storforbrukeravtalen vi har med Get gir medlemmene reduserte priser på følgende produkter:

 

1.    TV Start – Dette gir adgang til 20 faste kanaler og 20 valgfrie kanaler. Oversikt over disse finner du på Get's hjemmesider

2.    Bredbånd med hastighet 20/10 Mbps

Kun disse to produktene faktureres via Øvre Rælingen Vel antennelag direkte til deg hvert kvartal.

 

I tillegg har vi reduserte medlemspriser på:

3.   Oppgradering av bredbåndshastighet (prisene finner du på våre hjemmesider under oppgradering)

4.   HD PVR dekoder kr. 79,- pr. mnd. (ordinær pris kr. 99,-)

5.   Get Box II  kr. 99,- pr. mnd. (ordinær pris kr. 129,-)

6.   Get Box micro (boks nr. 2) kr. 39,- pr. mnd. (ordinær pris kr. 49,-)

Disse produktene faktureres direkte til deg fra Get en gang pr. mnd.

 

Kopi av faktura

 

Det er en del medlemmer som får bredbåndsavgiften dekket via arbeidsgiver og gjerne vil ha en ekstra fakturakopi til dette. Dersom du trenger dette kan du bare sende en mail og be om kopi så sende vi det. Oppgi hvilken periode eller helst fakturanummeret.
 

Innbetaling av antenneavgiften


Som medlem betaler du antenneavgiften som dekker TV, bredbånd hastighet 20 Mbps. og medlemskontingent via Øvre Rælingen Vel antennelag. Antennelaget betaler så faktura fra GET basert på det til enhver registrerte antall medlemmer. Både antenneavgiften til antennelaget og betalingen til GET fortas hvert kvartal. Øvre Rælingen Vel antennelag har derfor følgende terminer for utsendelse av antenneavgiften:

Utsendelse     Forfall   Gjelder perioden:


10.12.              31.12.    1. termin (jan.–feb.-mars)


10.03.              31.03.    2. termin (april-mai-juni)


10.06.              31.06.    3. termin (juli-aug.-sept.)


10.09.              30.09.    4. termin (okt.-nov.-des.)

For alle som har e-postadresse så vil de motta faktura på e-post. Fakturaen følger da med som klikkbar link som du kan åpne og skrive ut. Du kan derved betale den slik du gjør med øvrige regninger i din nettbank. Mailen du får med fakturaen ser slik ut :

 

 

 

(OBS! den vil altså ikke automatisk komme inn i din nettbank med mindre du har gjort avtale on AvtaleGiro)

Øvre Rælingen Vel antennelag betaler firmaet som sender ut fakturaene for oss kr. 8,- pr. e-post og kr. 30,- for faktura sendt med posten, vi ønsker derfor at så mange som mulig mottar fakturaen pr. mail.

Purringer blir automatisk sendt med post. Purregebyr påløper med de til enhver tid lovpålagte beløp. For 2017 er beløpet kr. 70,-


Oppsigelse

 

Fra tid til annen forkommer det at medlemmer sier opp sitt medlemskap i Øvre Rælingen Vel antennelag, de fleste oppsigelser er pga. flytting innenfor kommunen. Noen flytter også ut av kommunen. Da det viser seg at ikke alle helt er klar over de betingelsene som gjelder, føler vi for å tydeliggjøre disse slik at misforståelser og ulemper kan unngås.

 

I antennelagets vedtekter § 11 står det i annet ledd:

 

Styret kan akseptere skriftlig oppsigelse av medlemskapet med 3 måneders skriftlig varsel regnet fra utløpet av det kvartal oppsigelsen blir gitt. 

 

Dette betyr at man må regne med alt fra 3-6 mnd. oppsigelse alt etter hvilken dato oppsigelsen er sendt. F.eks. dersom man sier opp 31.januar, vil ikke oppsigelsen gjelde før fra 30. juni. Dvs. at man må betale fakturaen fra antennelaget både for 1. og 2. kvartal.

Vår erfaring er at når man flytter ut eller inn så er den gunstigste løsningen at ny eier overtar og viderefører medlemskapet. Dermed kan oppgjør om mellomværende gjøres direkte mellom ny og gammel eier. Ved en slik overtagelse av medlemskapet er det meget viktig at vi får melding om dette så snart det lar seg gjøre. Vi vil da melde dette inn til Get slik at ny eier blir registret under storforbrukeravtalen vi har med Get. Flytter man innen kommunen kan man ta med seg medlemskapet dersom Get er signalleverandør. Vi må vi få melding om ny adresse så snart som mulig. Flytter man ut av kommunen kan man ikke ta med medlemskapet og dette må sies opp etter beskreven oppsigelsesprosedyre.
 

© 2023 by Brian Hill. Proudly created with Wix.com