Styret

Generalforsamling 2021

 

Følgende styre er valgt for perioden 2021/2022

Leder:                     Margareth B Solbakken

Styremedlem        Odd Borgen

Styremedlem         Lars Ludvigsen

Styremedlem         Bjørn Arnesen

Styremedlem         Geir Ivar Leithe

Varamedlem          Ole Johnny Larsen